01 - Kamar Tachio - Sanu Yaro
Lalaboiy
02:37
02 - Kamar tachio - Idi Nla
Lalaboiy
03:10
03 - Kamar tachio - Stay
Lalaboiy
03:33
04 - Kamar Tachio - What's On My Mind
Lalaboiy
03:11
05 - Kamar Tachio - Fl3x
Lalaboiy
02:12
06 - Kamar Tachio - Umbr3lla
Lalaboiy
03:41
07 - Kamar Tachio - OP3N
Lalaboiy
02:50